SiópArt - Egykor és most

Egykor és most. 

Siófok városközpontjának új építészeti értékei

A rendszerváltást követően Siófok építészete rohamosan nő, különösen igaz ez napjainkra, amit a statisztikák is alátámasztanak. A mennyiségi változások azonban nem feltétlenül kapcsolódnak össze a minőséggel, ezt bizonyítja a gombamód szaporodó apartmanházak némelyikének látványa.

Az elmúlt három évtizedben akár a karizmatikus épületek terén is voltak sajnálatos veszteségek (például a Hableány étterem, Orion bár, Motel étterem, a volt Kenyérgyár – remek kulturális kiállítótereivel), de születtek a város arculatát meghatározó nagy rekonstrukciók (Víztorony) és teljesen új építészeti értékek (pláza, könyvtár, Makovecz-templom).

Ebben a rövid írásban csak arra vállalkozhatunk, hogy a városképet leginkább meghatározó Fő tér három legmarkánsabb, közel egy időben, 2011−2012-ben elkészült épületén keresztül mutassuk be a pozitív változásokat. Ugyanekkor zajlott az egész tér rekonstrukciója, amelynek tervezője az Arker Stúdió Kft. volt.

A meglehetősen heterogén építészeti megoldásokat mutató megújult Fő tér épületei közül a közvéleményt leginkább a pláza osztja meg, pedig ez az, amely komoly nemzetközi elismerést is kivívott magának. Napjainkban is gyakori, hogy az építész szakma véleménye és a közízlés nem találkozik össze, sőt szakmai berkeken belül is folynak viták. Még mindig sokan nem hajlandóak elfogadni azt a természetes tényt, hogy minden korszak kitermelt maradandó értékeket (ilyen például az 1956-os siófoki Meteorológiai Obszervatórium, Molnár Péter munkája), és a korszakoknak ezeket a lenyomatait kötelességünk megőrizni, valamint saját korunk funkciónak, anyagainak, technológiai lehetőségeinek és formáinak  alkalmas épületeket létrehozni.

A legendás, egykor közkedvelt Sió Áruház (tervezője Tiry György, Közti, 1970) helyére került a Sió Pláza. A 2008-ig, csaknem 30 évig működő régi ÁFÉSZ-áruházra ma is többen nosztalgiával gondolnak – bár nem feltétlenül építészeti értékei miatt. Nevében és kínálatában is őrizte a tájjelleget, itt lehetett kapni a házikenyér jellegű népszerű Sió-kenyeret. Nemcsak az élelmiszerrészleg friss áruja miatt keresték fel előszeretettel, hanem a szinte családias légköre is közrejátszott ebben. Egy időben köszönőember fogadta a látogatót a bejáratnál. Az emeleti szint ruhaosztályán az országban elsőként volt lehetőség önkiszolgáló vásárlásra. 1981-es bővítését követően 5000 m2-en 12 osztályon 70 milliós árukészlettel várta vásárlóit. A megye legnagyobb áruháza egykor 150 dolgozót is foglalkoztatott, és igen magas, 160 milliós forgalmat bonyolított le.

A 18 600 m2-es új háromszintes épület minipláza, de így is a Balaton-part legnagyobb bevásárlóközpontja, amely társaihoz hasonlóan a kor elvárásainak megfelelően már több funkcióval bír: egyszerre kereskedelmi, kulturális és közösségi tér. A Sió Pláza tervezője, Kendik Géza (A4 Építész Stúdió) úgy nyilatkozott, a céljuk azt volt, hogy valami olyat hozzanak létre, amiről beszélnek az emberek, szeretik vagy utálják, de közömbösök nem lesznek iránta.  

A térre néző oldala ún. kulisszahomlokzat, hiszen az üvegfal előtt húzódó pókhálószerű fém homlokzati elemei lebonthatóak, cserélhetőek az új igényeknek megfelelően. Ennek izgalmas vonalvezetése sokakat egy ajándékdoboz, díszcsomag szalagjaira emlékeztet. Ez a vonalháló végül is fehér színt kapott, de arany és fekete színtervek is készültek. Mivel a 80 méter hosszúságú térfalat kisebb elemekre osztja, nagy szerepe van abban, hogy mérete ellenére mégsem a pláza dominálja a főteret. A nagyvonalú és elegáns bejárati oldal mellett a tervezőnek kiemelt figyelmet kellett fordítania a tetőre is, hiszen szinte 5. homlokzatként funkcionál – tekintettel arra, hogy a Víztoronyból teljesen belátható. Fehér fémlemez borítást kapott, amelyet középen, az átrium felett üvegtető oszt ketté. A gazdasági bejáratának nyugati, nyílászáró nélküli homlokzata zöldfallá, azaz növényekkel felfuttatott vertikális kertté alakul, ami egyedülálló Siófokon.

A tér felőli homlokzat vagányságát, egyediségét a belső tér már nem követi. A földszinten és az első emeleten találhatóak az üzletek; a felső, 3. szinten kapott helyet a hiánypótló, kéttermes, 3D-s, 4K-s rendszerű mozi, az éttermek, a főtér felé nyitott terasz; az épület és a tér alatt üzletek és egy közel 200 férőhelyes mélygarázs.

A pláza épületének nem csak az ötletes, egyedi főhomlokzat az érdeme. Különbözik a befelé nyíló, tömör falakkal körülhatárolt társaitól: üvegfala a főtérre nyit. Sőt, átjárható lenne a Kálmán Imre sétány felől is, ahol − a régi és az új harmonikus találkozásának jegyében − az északi oldalán eredeti állapotába visszaállítva áll a klasszicista Sörbár könyvesboltként funkcionáló tömbje, amely eredetileg a Balaton Szálló (1895) étterme volt.

A Sió Pláza bekerült a 2012-es Atlas of World Architecture című kiadványba, amelybe az egész világ 500 legjelentősebb, az előző öt évben elkészült kortás épületét válogatták be. Olyan sztárépítészek munkáival együtt szerepel a Világ építészetének atlaszában, mint Zaha Hadid. 

A könyvtár jogelődjét 1947-ben alapították, az intézmény többszöri költözés után (Sió u. 2., Fő u. 65., Kálmán Imre sétány) 1976-ban került a frissen felavatott Siófoki Városi Járási Művelődési Központ és Könyvtár épületébe – amely napjainkban várhatóan civilházként újul meg −, majd 2011-ben a mostani, 5. helyére. Az utolsó költözése előtt helyzetének megoldása már égetően szükségessé vált a helyhiány, a szolgáltatások bővülése, az új funkciók, az egész régióban betöltött szerepe miatt. 

A könyvtárra még 2002-ben írt ki országos pályázatot az önkormányzat. A nyertes pályamű olyan tervezőket utasított maga mögé, mint a magyar high-tech fenegyereke, a kétszeres Ybl-díjas egyetemi tanár Virág Csaba, aki üvegruhába burkolta volna az új épületet. 

A nyertes Kokas Ignác és Balog Farkas Csaba (Kokas Építész és Településtervező Iroda Bt.) lett. Az indokok között szerepelt az épület helyszínrajzi elrendezése, az egyszerű térfal- és tömegképzése; értékelték, hogy alkalmazkodik a környező épületekhez, mentes a túlzott építészeti elemektől, könyvtártechnológiai szempontból előnyösek a belső elrendezési megoldásai, alaprajzi kapcsolatai.

2007-ben koncepciót kellett váltani, hogy végre elindulhasson az építkezés. Ugyanis a beruházó bank kihátrált a projektből, és az egész földszint magánberuházó kezébe került, így a könyvtár területe egyharmadával lecsökkent. Pedig a városlakó örömmel képzelne a földszintre egy irodalmi kávéházat, vagy szívesen letelepítené ide a hírlapolvasót. Így viszont a tér keleti részén levő saroktelken, a parkoló helyén megvalósult Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtárban az első szinten kapott helyet a felnőttkönyvtár, a helytörténeti gyűjtemény és kutató, a hírlapolvasó, a 80 személyt befogadó 45 m-es előadó- és konferenciaterem, a szinteltolásos galérián pedig a számítógépes részleg. Egy szinttel feljebbre tervezték a gyerekkönyvtárt, a foglalkoztatót és a tetőteraszt, valamint az irodai blokkot. A pinceszinten helyezkedik el a tömörraktár, ahová szintén lifttel lehet lejutni. A belső terei tágasak, letisztultak, az elegáns egyedi bútorok illeszkednek a könyvtári hangulathoz.

A két épületrész közötti hasadékban kapott helyet a magasan elhelyezkedő bejárat. Az ide vezető lépcsőzet az épület talán legnagyobb gegje, nem zárt lépcsőházba került, hanem hívogató teremlépcsőként impozánsan vezet fel a könyvtári szentélybe – hangsúlyozva a földszinti üzlettől való elkülönülését. Külső burkolata mészkő, üveg és nagytáblás falemez. Érdekessége a Molnár János siófoki mérnök tervezésében készített napóra, aki kihasználta azt a ritkaságot, hogy az épület egy része egy másik falán kijelölt skálára vet árnyékot. Távlatokban praktikus lenne összekötni egy zárt folyosóval a Kálmán Imre Kulturális Központtal − városi rendezvények, konferenciák megtartására. 

 Az 1706 m2-nyi terület több mint duplája a réginek. Az új épületben immár tágas, kulturált környezetben együtt működhet a felnőttkönyvtár és a sétányról beköltöző gyermekrészleg, és nincs szükség külső raktárakra. Megszűnt a szabadpolcok zsúfoltsága (igaz, kevesebb dokumentum szabadpolcos, mint a régi helyen), és a terei alkalmasak arra, hogy megfeleljenek a könyvtárak újabb funkcióinak. Azonban félő, hogy a könyvtári állomány hamarosan kinövi a két szintet, nem hiába tervezték eredetileg háromszintesre.

A megújulás példája a város szimbóluma, a Víztorony.  A 19−20. század fordulóján a siófoki fürdőkultúra, a nyaralóépítkezések, az urbanizáció fellendülésével szükségessé váltak különböző infrastrukturális beruházok a városban. A község vezetősége versenypályázatot hirdetett többek között az ivóvízellátás gondjának a megoldására. Ennek keretében 1912-ben Gut Árpád és Gergely Jenő budapesti vasbetontervező mérnökök tervezték és kivitelezték a jelenlegi pontos mérések szerint 41 m magas Siófoki Víztornyot az egykori Darányi téren, amely az évek folyamán Siófok jelképévé vált. Magasságáról eltérő adatok szerepelnek a forrásokban (40−45 m).

Gut több víztornyot és betonszerkezetű épületet tervezett Magyarországon. Érdekesség, hogy 1921-ben kivándorolt Izraelbe, ahol tel avivi irodájában folytatta a víztornyok tervezését, örökösei tovább vitték és mai is létezik a Gut-féle statikus iroda.  

Milyen jelentőséggel bírt a Víztorony megépítése? Erről így számolt be a Budapesti Hírlap 1913-ban: „Siófok az idén rendkívüli változásokon megy keresztül. A község nagy anyagi áldozattal megépíti az általános vízvezetéket és csatornázást, amely a község egész területére meg a fürdőtelepre egyaránt kiterjed… A tiszta víz, amelyet mélyen fúrt kutakból nyernek, elektromos hajtású szivattyúk segítségével a Darányi téren  elhelyezett 40 méter magas monumentális víztoronyba nyomnak föl, honnan azután a hálózatba kerül. A csatornázás modern szennyvíztisztító teleppel van kombinálva, s a teljesen megtisztított szennyvíz a Sió csatornába nyer lefolyást a község határán túl. E közművek létesítésével Siófok kielégítette azokat a kultúrigényeket, amelyeket a modern kor gyógyfürdőhelyekkel szemben egyáltalán támaszthat.”

A 30-as évek első felében átépítették a Víztornyot a budapesti Kurz Rt. tervei alapján, ugyanis a vizet ekkor már a Balatonból nyerték. A 2. világháború idején egy páncéltörő ágyú lövedéke megrongálta, mert itt helyezkedett el a németek tüzérségi megfigyelő állomása. 1946-ban sikerült helyreállítani. 1988-ban alpinista módszerrel végeztek rajta felújítási munkálatokat: kijavították a szerkezeti hibákat, és lefestették. 

A város vízellátásában az 1970-es évekig kapott szerepet. A város tulajdonában lévő épületben ezt követően utazási iroda működött – a tetején kilátóval. Ez a funkciója jelenleg is fennáll: többek között Siófok város Tourinform City Tours utazási irodájának ad helyet a földszinten és az első emeleten.

Mintegy száz év alatt sokat romlott a Víztorony állaga, így a 2010-es évek elején felújításra került a siófoki Pápay Építész Kft. tervei alapján. A pontos felméréseknél derült ki, hogy a torony az északi oldal felé dől, persze nem olyan mértékben, mint például a pisai ferde torony, hanem szemmel észrevehetetlenül, mindössze 7 cm-t tér ki, ami építési hiba. Ebből nőtt ki az a városi pletyka az átépítés idején, hogy megsüllyedt a Víztorony.

A tervezéskor a lokálpatrióta építész, Pápay György figyelembe vette az épület helyi védettségét, és eredeti formájában meghagyta. A fejrész ablakait kivágták nagyobb méretűre, hogy megfeleljen az új funkcióknak. Az üvegfal osztása megegyezik a régi betonpillérek karakterével. A kihasználatlan vasbeton tartályt elbontották. A Víztorony felső szintjeiben egy kávézó-kilátót és a fölött egy forgó padlózatú interaktív teret, az épület magrészén két látványliftet alakítottak ki, amelyek az épület jellegét nem befolyásolják. A földszinti épületrész bejáratánál egy tiszta üveg-alumínium-acélvázas szerkezettel megnövelték az épületet, így mint utazási iroda és kávézó reprezentatív bejáratot kapott. Az épület közepére egy üvegezett szintet építettek be. A felső szinten lévő rossz állapotú körterasz alacsony betonkorlátja elbontásra került, és a körterasz szélesítésével 1,8 m magas edzett üvegezett korláttal egy szélesebb kilátóteraszt tervezett az építész.  Az üvegbővítmények átláthatósága biztosítja az eredeti épület látványát. Az igényes üvegtervek Stocker Györgynek, a BME tanárának köszönhetőek. A bejáratok és a környezet terve a Fő tér rendezésével összhangban készült.

A panorámaliftek kialakítása nem tűnt egyszerű feladatnak. A korábban próbálkozó tervezők egy a Víztorony mellé felhúzott külön toronyba építették volna be a liftet, a két torony tetejét pedig híd kötötte volna össze. A déli, fagymentes államok látványliftépítési szokásait sem lehetett követni: a torony oldalában futó független liftek esetén a hőmérséklet nem csökkenhet 5 0C alá.

A Víztoronyról kevesen tudják, hogy régen tűzfigyelő helyként is funkcionált. Most pedig meg kellett oldani a tűzvédelmét is. A katasztrófavédelem által először javasolt vízfüggönyt nem lehetett technikailag kivitelezni. Így tűz esetén a föld alatt elhelyezett nagy méretű víztartályból kerül oltóvíz a torony tűzoltó rendszerébe. 

Az építkezés során ügyeltek a madárvédelemre is. Az üvegfelületekre nem matricákat ragasztottak, hanem esztétikusabb és megbízhatóbb megoldáshoz folyamodtak: olyan elektromos riasztóberendezést alkalmaztak, amely több méterre távol tartja a madarakat a számukra veszélyes üvegtábláktól. 

A rekonstrukció szép példája annak, hogyan lehet régi épületet úgy helyreállítani, hogy ne sérüljön műemlék jellege, ugyanakkor a modern elemek ötvözetével 21. századi igényű, funkciójú legyen; hogyan lehet egy ipari jellegű épületet esztétikus városjelképpé formálni.

A Víztorony az ide látogatók fő tájékozódási pontja, a város legfőbb látványossága, ahonnan élvezhető a balatoni panoráma, és amelynek közvetlen környéke kulturális, szórakoztató és sportprogram helyszíne. Aki ellátogat Siófokra, biztosan lefényképezi a város szimbólumát, ezért az internetet is elárasztották a Víztoronyról készült fotók. 

A városközpontban a Fő tér régebben, 2012 előtt Szabadság térnek nevezett részén ekkor több mint 6 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg uniós támogatással, magánerőből és önkormányzati forrásból. A projektek sikerességét jelzik az elismerések is. A pláza külföldi visszahangja mellett a XV. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton a Magyar Urbanisztikai Társaság különdíját érdemelte ki a város, a tervezők és a kivitelezők. A 100 éves Víztorony elnyerte a Somogyország Kincse címet.  

Említésre méltó, hogy a Fő tér többi épületének a megújulása is a rendszerváltás utáni időszakra esik, ennek következtében szinte teljesen átalakult a városközpont. Az Átrium Üzletház (Bordács László, Molnár Tibor, Rózsa Erzsébet, Közti Rt.) a helyét, az egykori Gizella-udvart idézi meg. A pláza és a Hock János köz közötti üzlet- és lakóház Ratku Mihály (Ramiép Invest Kft.), a legendás Népbolt Pártényi Gyula tervei alapján újult meg. A Víztorony Üzletház Ripszám János munkája. A három bank (CIB, Budapest, OTP) új épületét és lakóházát Pápay György, Tóth László (VollPlan Kft.), illetve Szabó János (Megina Építész Stúdió Kft.) tervezte.

 

Somogyi Erika

 

Pápay Építész Kft.

8600 Siófok, Fő u. 174-176. I. emelet

E-mail: papaykft@gmail.com

WEB: www.papaykft.hu

Telefon: +36 84 510-743

Mobil: +36 30 979-0645

Pápay György